Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Το πρώτο Ηχητικό Ημερολόγιο του 2010

Αυτό είναι το 1ο Ηχητικό Ημερολόγιο του 2010, για το εργαστήριο του μαθήματος " Ηχητικός Πολιτισμός". Το ημερολόγιο αυτό παραθέτει πέντε (5) ήχους που μου αρέσουν, πέντε (5) ήχους που με δυσαρεστούν και τέλος πέντε (5) ήχους που με εντυπωσιάζουν.

5 ήχοι που μου αρέσουν είναι:
1.Ο ήχος της καμπάνας και κυρίως όταν χτυπούν τόσο όμορφα και χαρμόσυνα στην Ανάσταση του Κύριου!
2.Το κελάηδισμα των πουλιών που είναι σαν να νιώθεις ότι κάτι θέλουν να σου πουν κάτι δικό τους-να σου μιλήσουν……!!!
3.Ο ήχος που ακούγεται την ώρα που η βροχή καταλήγει στο έδαφος ή σε άλλα σημεία!!!!
4.Ο ήχος που παράγεται με τον χτύπο των χεριών μας-τα λεγόμενα παλαμάκια, τα οποία τα «χρησιμοποιούμε» για να επαινέσουμε τον συνάνθρωπό μας για κάτι όμορφο που έπραξε και κατάφερε να κάνει ή για να ακολουθήσουμε κάποιον ρυθμό που μας ευχαριστεί.
5.Ο ήχος του νερού όταν κοχλάζει.                                             
Σχόλιο: Το 1ο παράδειγμα  έχει να κάνει με ήχο που αναγγέλλει κάποιο χαρμόσυνο γεγονός,(εδώ για παράδειγμα την Ανάσταση του Κυρίου.) Το 2ο παράδειγμα έχει να κάνει με τον ήχο που παράγουν τα πουλιά. Το 3ο  παράδειγμα έχει να κάνει με τον φυσικό ήχο του νερού. Το 4ο παράδειγμα είναι ανθρωποκεντρικό παράδειγμα και τέλος το 5ο παράδειγμα έχει να κάνει με παραδείγματα αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης μιας κοινωνίας

5 ήχοι που με ευχαριστούν είναι:
1.Ο ήχος που ακούγεται όταν βαδίζει το άλογο.
2.Ο ήχος που βγάζει το κύμα της θάλασσας όταν καταλήγει στην ακτή.
3.Ο ήχος του καταρράχτη, πως ακούγονται τα «δυναμικά» νερά του.
4.Ο ήχος που ακούς από τα τζιτζίκια όταν βαδίζεις σε ένα δάσος!
5.Ο ήχους που βγάζουν τα φύλλα των δέντρων όταν φυσάει-το θρόισμα των φύλλων.
Σχόλιο: Το 1ο και το 5ο παράδειγμα έχουν να κάνουν με ήχους του ζωικού κόσμου. Το 2ο, το 3ο και το 4ο παράδειγμα έχουν να κάνουν με ήχους του φυσικού κόσμου.

5 ήχοι που με δυσαρεστούν είναι:
1. Ο ήχος που παράγεται όταν πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο μέρος και ο καθένας φωνάζει και μιλάει συχρόνως με τους άλλους, όπως για παράδειγμα στις λαϊκές αγορές ή και στις τάξεις μαθητών.                                                               2. Ο ήχος από τις κόρνες των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα σε κάποιο μποτιλιάρισμα.
3.Ο ήχος που ακούγεται όταν κάποιος χτυπάει το στυλό στο γραφείο επίμονα.
4. Ο ήχος της σειρήνας από το ασθενοφόρο.
5. Ο ήχος  που ακούγεται όταν η πόρτα κλείνει με δύναμη είτε από τον αέρα είτε από κάποιον άνθρωπο.
Σχόλιο: Το 1ο και 3ο παράδειγμα είναι ανθρωποκεντρικό, το 2ο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό της βιομηχανίας και της  αστικοποίησης  και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, το 4ο παράδειγμα έχει ως σκοπό την ειδοποίηση κάποιου έκτακτου περιστατικού και τέλος το 5ο παράδειγμα έχει να κάνει με έναν ήχο ΄τον οποίο θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε και σε ανθρωποκεντρικό αλλαά και σε φυσικό.